บริษัท  เอ็ม  วิชั่น  จำกัด  (มหาชน)  มอบเงินสมทบทุนให้  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้พัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย  เป็นจำนวน  300,000  บาท

Social Share