ปี 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ห้องประชุม Silk 1)
วันที่ 25 เมษายน 2562
เวลา 13.00 น.

ปี 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561

เวลา 16.30 – 17.45 น.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

4 กันยายน 2561