ปี 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

Opportunity Day Q1/2023 บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) – ตลาดหลักทรัพย์ SET
เวลา 19 มิถุนายน 2563 16:15 – 17:00
ผ่าน Link youtube
https://www.youtube.com/watch?v=u9mIF1ee1eA

Opportunity Day Q2/2023 บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) – ตลาดหลักทรัพย์ SET
เวลา 06 กันยายน 2563 16:15 – 17:00
ผ่าน Link youtube
https://www.youtube.com/live/20n8XuVddpk?si=jVw8jcmgGMMZc0W2

ปี 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ณ ห้องประชุม ชั้น 12. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด
วันที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น.

Oppday YEAREND/2020 31 มีนาคม 2565

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ณ ห้องประชุม ชั้น 12. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด
วันที่ 11 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น.

ปี 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 12. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด
วันที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

Oppday YEAREND/2020 31 มีนาคม 2564

ปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 12. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 น.

Oppday Q1/2020 3 มีนาคม 2563
Oppday Q2/2020 23 กันยายน 2563

ปี 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ห้องประชุม Silk 1)
วันที่ 25 เมษายน 2562
เวลา 13.00 น.

ปี 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561

เวลา 16.30 – 17.45 น.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

4 กันยายน 2561