โครงสร้างธุรกิจ

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ลำดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) หุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายหุ้น (หุ้น) หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ
จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
บริษัทย่อย
1 บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด

เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562062908

โทร.  027351204

ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 5 1,000,000 519,999 ร้อยละ 76
2 บริษัท  ไอเดียล บล๊อคเชน อีเว้นท์ ออกาไนเซอร์ จำกัด

399  อาคารอินเตอร์เชนจ์  21  ห้องเลขที่ ทีที 27  ชั้นที่ 33  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105565092344

โทร.  091-4152929

ธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 40,000 19,998 ร้อยละ 50
บริษัทร่วม
3 บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด

เลขที่ 143/3 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562068167

โทร. 0817338598

ธุรกิจการให้บริการด้านการจัดแข่งขันกีฬาแบบครบวงจร 5 1,000,000 399,999 ร้อยละ 40
เงินลงทุนทั่วไป
4 บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

เลขที่ 11/1  ซอยรามคำแหง 121 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562075295

โทร.  027351204

ธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1,000,000

ร้อยละ 17