บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) แบ่งปันสิ่งของมอบให้โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมแก่เด็กๆด้อยโอกาสในสังคม

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ตัวแทนพนักงานของ บริษัทเอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ เสื้อผ้า หนังสือ ตุ๊กตา อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ ให้แก่โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยสิ่งของบริจาคจะถูกนำไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อย โอกาสในมูลนิธิ กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

นอกจากนี้ทางโครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ยังรับบริจาคปฎิทินเก่า เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิกาลทางสายตาอีกด้วย

Social Share