ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมีอัตราการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นประตูในการเชื่อมต่อโลกทั้งใบให้เชื่อมถึงกัน ซึ่งนอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วยังมีอุปกรณ์อีกมากมายที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ อาทิ รถไฟฟ้า EV, Internet of Things (IoT) เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญและสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบรรดาผู้ผลิตและผู้ประกอบธุรกิจทางด้านโทรศัพท์และโทรคมนาคมมากมาย จึงสามารถให้บริการด้านการจัดงานทางเทคโนโลยีที่ครอบคลุมและครบวงจร