MVP มอบเสื้อกีฬา ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณธรีวัฒน์ สุวรรณพินิจ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ ได้มอบเสื้อกีฬา ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

MVP มอบเงินบริจาคจำนวน 12,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

MVP มอบเงินบริจาคจำนวน 12,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“MVP แบ่งปันเติมฝันให้น้อง” กิจกรรม CSR โดยการสนับสนุนเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการศึกษา

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด ในปีนี้ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม CSR

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) “มอบเงินสมทบทุนเพื่อใช้พัฒนาวงการกีฬากรีฑาไทย”

บริษัท  เอ็ม  วิชั่น  จำกัด  (มหาชน)  มอบเงินสมทบทุนให้  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้พัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย  เป็นจำนวน  300,000  บาท

MVP สมทบทุนร่วมบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับมอบเงินบริจาค จากตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP

No more posts