นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP ได้เข้าร่วมงาน OppDay (Online) เพื่อพบนักลงทุนประจำปี 2565 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Social Share