นายทนง ลี้อิสสระนุกูล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท, นายโอภาส เฉิดพันธุ์(ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น

Social Share