รับสมัครงาน

Sales (Accounting Executive)

• ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า โปรเจคงาน Event หรือการบริการที่ดูแลอยู่
• สามารถทำงานให้บริการงานทางการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเปิดและปิดการขาย
• ผลักดันยอดขายและดูแลฐานลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

• จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี
• จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
• ลงรบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
• ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี
• จัดทำรายงานทางบัญชีประจำวันและรายงานอื่นๆต่อผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Go Developer

• Research and implement server side technology base on AWS Cloud technology
• Typically working on one or more than one project at a time.
• Work with team mates on multi-person tasks and integrate
• Drive to meet schedule commitments.
• Translating technical requirements into application code and modules and may be responsible for writing design specifications.

รายละเอียดเพิ่มเติม