โครงการ MVP Social Giving | Stake For Society MVP แจกอาหารกล่องให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิดตั้งเป้า 15 วัน วันละ 500 กล่อง

โครงการ  MVP Social Giving | Stake For Society MVP   แจกอาหารกล่องให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิดตั้งเป้า 15 วัน วันละ 500 กล่อง ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงสร้างผลกระทบให้ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดระรอกที่ 3 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัท …

𝗠𝗩𝗣 เปิดแคมเปญด่วน 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗴𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 | 𝗦𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝘆

เชิญชวนผู้ถือเหรียญร่วมล็อกดาวน์เหรียญ MVP เพื่อส่งมอบเซ็ทอาหารเครื่องดื่มและของจำเป็น ให้บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และให้รางวัลตัวเองในช่วงกักตัว 14 วัน

MVP ได้เชิญชวนพนักงาน ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ครั้งที่ 2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บมจ.เอ็ม วิชั่น ได้เชิญชวนพนักงาน ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นครั้งที่ 2/2564 โดยเสื้อผ้าจำนวนดังกล่าว ทางมูลนิธิจะได้นำออกมาจำหน่าย เพื่อหาทุนใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิต่อไป

MVP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท, นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (CSR In Process)

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชุมชนและสังคม ตลอดจน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำ และพลังงานไฟฟ้า

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการใช้กระดาษลดลงเป็นจำนวนมาก

ข่าวสารบริษัท

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

MVP จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำบริษัท

MVP จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันแต่งกายด้วยชุดลายดอกและร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำบริษัท

MVP พบผู้ลงทุนในงาน Oppday Year End/2020

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP

No more posts