บริษัทรณรงค์ให้พนักงานใช้รถจักรยายนต์ไฟฟ้าแทนการใช้รถน้ำมันเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ โดยบริษัทให้พนักงานยืมรถจักรยายนต์ไซด์ไฟฟ้าใช้ระหว่างในการทำกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ

Social Share