บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ ได้มอบเสื้อกีฬา ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

Social Share