บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับพนักงานทุกคนของบริษัท

ซึ่งผลการตรวจเชื้อ COVID-19 ของทั้งบริษัทออกมาแล้ว พนักงานทุกคนสุขภาพแข็งแรง ปลอดเชื้อ COVID-19 ทุกคน

Social Share