บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) จัด workshop อบรมพนักงานภายใน ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการของบริษัทในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี้

Social Share