นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) และนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ซ้าย) บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อพบนักลงทุนประจำปี 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Social Share