บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดแสดงงานต่างๆ โดยการจัดแสดงหลักของบริษัทได้แก่ งานแสดงสินค้าสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile Expo” เป็นงานเปิดตัวมือถือและสมาร์ทโฟนของแบรนด์ต่างๆ ซึ่งการจัดแสดงงานดังกล่าวเกิดจากแนวคิดในการเป็นสื่อกลางให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ และรวบรวมแบรนด์มือถือชั้นนำต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน จึงเกิดเป็นที่มาของงาน Thailand Mobile Expo ซึ่งถือเป็นงานมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศงานหนึ่ง งานจะจัดปีละ 3 ครั้งได้แก่เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และตุลาคม

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการจัดงานอื่นๆ การให้บริการบริหารงานประชุมสัมมนา ในหลากหลายรูปแบบอาทิ การจัดฝึกอบรม (Workshop) งานสัมมนาทางวิชาการ การประชุม การจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมภายในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

รวมทั้งบริษัทยังดำเนินการเป็นผู้จัดงานกีฬา อาทิ การจัดงานวิ่งที่กำลังเป็นกระแสการตอบรับที่ดีจากการให้ความสำคัญการใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายการขยายการจัดงานกีฬา เพื่อให้คนใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น