บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านงานโฆษณาทั้งสื่อออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์(Online) โดยสื่อออฟไลน์ของบริษัทจะเป็นสื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารรายเดือนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน เทคนิคการใช้งาน แนะนำอุปกรณ์ล้ำสมัย และแอพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความนิยมด้านไอที โดยรายได้หลักจากสื่อออฟไลน์มาจากการจำหน่ายหนังสือภายใต้ชื่อ “WHATPHONE” จำหน่ายในราคาเล่มละ 100 บาท และรายได้จากการจำหน่ายสื่อโฆษณาภายในหนังสือ แบ่งออกเป็นการขายโฆษณาส่วนของปกหนังสือ การเขียนคอลัมน์โฆษณา การรีวิวสินค้า และการโฆษณาผ่านรูปภาพภายในหนังสือ

สำหรับงานโฆษณาทางสื่อออนไลน์ เป็นการให้บริการที่ต่อยอดจากธุรกิจออฟไลน์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพราะในปัจุบันนั้นผู้บริโภคมีการใช้งานสมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย และบริษัทมีช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายที่ได้รับความนิยม อาทิ เว็ปไซต์ต่างๆ และ Facebook ของบริษัทมียอดผู้ติดตามมากกว่า 1,500,000 ผู้ติดตาม

รวมทั้งการให้บริการงานด้านดิจิตอลเอเจนซี(Digital Agency) โดยการเป็นตัวแทนของแบรนด์ในการบริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนสื่อดิจิตอลครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มีการประเมินผลและวัดผล เพื่อให้งานที่ทำนั้นบรรลุตามความต้องการของลูกค้า และความต้องการทางการตลาด

page-agency