วันที่ 12 มีนาคม 2564 สำหรับการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมของ บมจ.เอ็ม วิชั่น ได้เชิญชวนพนักงาน ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้ามือสองที่ยังคงอยู่ในสภาพดี มอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเด็กยากไร้ โดยเสื้อผ้าจำนวนดังกล่าว ทางมูลนิธิจะได้นำออกมาจำหน่าย เพื่อหาทุนใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิต่อไป

Social Share