บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) จัด workshop อบรมพนักงานภายใน ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการของบริษัทในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยและทั่วโลกในขณะนี้

Social Share