MVP เคาะราคา IPO ที่ 1.90 บาท เสนอขาย 31 ก.ค. และ 1-2 ส.ค.คาดเข้าเทรด 7 ส.ค.

 

บมจ.เอ็ม วิชั่น (MVP) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 1.90 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 31 ก.ค. และ 1-2 ส.ค.นี้ และเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ราววันที่ 7 ส.ค.61 โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

MVP ดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจการจัดงาน (EventOrganizer) ซึ่งประกอบด้วย การจัดงานแสดงสินค้า Thailand Mobile Expo การจัดงานสัมมนาให้แก่บริษัทโทรศัพท์มือถือ การจัดงานกีฬาและงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Related) 2.กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) และ 3.กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 65 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 130 ล้านหุ้น และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มเป็น 100 ล้านบาท

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “เอ็ม วิชั่น” เตรียมเดินหน้าโรดโชว์ 10 จังหวัดก่อนเสนอขาย IPO

 

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ. เอ็ม วิชั่น (MVP) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61

ทั้งนี้ MVP มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น และจะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วัตถุประสงค์ของการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้ออุปกรณ์สำหรับการขยายธุรกิจการจัดงาน, ใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ใช้เป็นเงินทุนสำหรับก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บอุปกรณ์ โดยคาดว่าจะใช้เงินภายในปี 63 และใช้เป็นเงินทุนในหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ, ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน คาดว่าจะใช้เงินภายในปี 62

อ่านต่อ

เอ็ม วิชั่น จัดงานวิ่ง เขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail)

 

เขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail) เป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและกลุ่มนักวิ่งอาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทยประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่

ความเป็นมาของเขาประทับช้างเทรลเริ่มมาจากการแข่งขัน “จอมบึงมาราธอน” ที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานวิ่งเล็กๆ ริเริ่มในปี พ.ศ.2529 ที่ได้บ่มเพาะจิตสำนึกในการออกกำลังกายของประชาชนในละแวกนั้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ.2531 คณะทำงานในขณะนั้นจึงได้ขยายผลเพิ่มกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยาน ขึ้นที่ “สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง” (เดิมคือ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง) และเขาประทับช้าง* ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึง โดยใช้วโรกาสภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดสวนฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2531 ภายใต้การใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า “วิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี”

บมจ เอ็ม วิชั่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดย เข้าร่วมโครงการเหลือ-ขอ

 

(20 มิถุนายน 2561) บมจ เอ็ม วิชั่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดย เข้าร่วมโครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ ของใช้มือสอง ของใช่้เกินความจำเป็น เพื่อนำส่ิงของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป้นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ใน มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในวันที่ 20 มิ.ย. 61 โดยทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้เข้ามารับของ ณ บมจ. เอ็ม วิชั่น สำนักงานใหญ่

เอ็ม วิชั่น ร่วมกับซัมซุง จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung

 

ในเดือน พ.ค.- มิ.ย. 2018 ทางบริษัท M vision ได้เป็นผู้ร่วมจัดงาน P-Samsung Certification Program FSM CERT 2 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายสินค้าโทรศัพท์ มือถือ Samsung ให้มีคุณภาพ ในการบริการลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และแนะนำวิธีการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ Samsung galaxy S9 เพื่อนำเสนอการขายให้กับลูกค้า Samsung ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้า อย่างสูงสุด

เอ็ม วิชั่น จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

 

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาขน) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกับ รพ.เปาโลโชคชัย 4 และสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 9 ในโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมในวันที่ 8 มิ.ย. 61 ณ สำนักงานใหยญ่ บมจ เอ็มวิชั่น

เอ็ม วิชั่น แสดงความยินดีกับ “ซัมซุง” ร่วมออกบูธงาน Thailand Mobile Expo 2018 ครั้งที่ 30

 

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ (คนที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP ในฐานะผู้จัดงาน Thailand Mobile Expo มอบช่อดอกไม้ให้กับนายวิชัย พรพระตั้ง (คนที่ 6 จากซ้าย) รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เพื่อแสดงความยินดีที่มาร่วมออกงาน Thailand Mobile Expo 2018 ครั้งที่ 30 งานมหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อเร็วๆ นี้

เอ็ม วิชั่น แสดงความยินดีกับ “เอไอเอส” ร่วมออกบูธงาน Thailand Mobile Expo 2018 ครั้งที่ 30

 

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ (คนที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จจำกัด (มหาชน) หรือ MVP ในฐานะผู้จัดงาน Thailand Mobile Expo มอบช่อดอกไม้ให้กับ นายปรัธนา ลีลพนัง (คนที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส เพื่อแสดงความยินดีที่มาร่วมออกงาน Thailand Mobile Expo 2018 ครั้งที่ 30 งานมหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อเร็วๆ นี้

เอ็ม วิชั่น แสดงความยินดีกับ “โมโตโรล่า” ร่วมออกบูธงาน Thailand Mobile Expo 2018 ครั้งที่ 30

 

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาช น) หรือ MVP ในฐานะผู้จัดงาน Thailand Mobile Expo มอบช่อดอกไม้ให้กับนายศิวกร ดำรงภัทร (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนเลอโนโว เพื่อแสดงความยินดีที่มาร่วมออกงาน Thailand Mobile Expo 2018 ครั้งที่ 30 งานมหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อเร็วๆ นี้

Thailand Mobile Expo 2018 ครั้งที่ 30รุ่นท๊อปขายกระจาย ปลุกตลาดมือถือคึกคักรับกลางปี

(27 พฤษภาคม 2561บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังพันธมิตรโทรศัพท์มือถือกว่า 40 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ Samsung, Huawei, Nokia, Sony,Motorola, Lenovo, Wiko, Nubia และ Mi และพันธมิตรทางด้านไอที Jaymart, TG Fone, JIB, COM7, IT City, Synnex ร่วมด้วยโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ทั้ 3 ค่าย AIS, dtac, TrueMove H และบริษัทคู่ค้า จัดงาน Thailand Mobile Expo 2018” ครั้งที่ 30 งานมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561

นาย โอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงภาพรวมของการจัดงาน Thailand Mobile Expo 2018 ครั้งนี้ว่า การจัดงานในครั้งนี้มีภาพรวมประสบความสำเร็จ ยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนและสินค้าภายในงานเพิ่มขึ้น และยอดเงินสะพัดใกล้เคียงเดิม 2,000 ล้านบาท จากเดิมที่คาดการณ์ว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่จะสนใจสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีฟังก์ชั่นแบบครบครัน ในราคาจับต้องได้ ตามพฤติกรรมของตลาดมือถือโดยรวม อีกทั้งแบรนด์ต่างๆ เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลาง(Mid-Range) ครั้งแรกในงาน

อ่านต่อ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนเพื่อใช้พัฒนาวงการกีฬากรีฑาไทย

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนให้ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เพื่อใช้พัฒนามาตรฐานการจัดงานวิ่งของไทยเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และ มอบเงินสมทบทุนให้สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้พัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

ซัมซุงจัดงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2018 ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำด้านเทคโนโลยี เข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่

กรุงเทพฯ (22 มีนาคม 2561) – ซัมซุงจัดงาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2018” งานวิ่งแข่งขัน 10 กิโลเมตร ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีและตอกย้ำแนวคิด “Do What You Can’t” การเอาชนะใจตัวเองผ่านเส้นทาง 10 กิโลเมตร และมาสร้างสถิติใหม่ของตัวเองที่ดีกว่าปีที่แล้ว ซัมซุงยังประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเลข BIB สวยในงาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2018 โดยรายได้จากการประมูลจะทำการบริจาคให้กับ โครงการก้าวคนละก้าว โปรเจคลอง RUN 2018  เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ

Thailand Mobile Expo 2018 ครั้งที่ 29 ประสบความสำเร็จรับต้นปี แห่ช้อปมือถือ อัพเดตเทรนด์คับคั่ง

(18 กุมภาพันธ์ 2561) : บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ผนึกกำลังพันธมิตรโทรศัพท์มือถือกว่า 40 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ Samsung, Huawei, Sony, Nokia, Wiko, Motorola, Lenovo, Nubia, Mi และ DJI พันธมิตรทางด้านไอที JIB, Synnex, COM7, IT City, SIS, Big Mobile และ Big C ร่วมด้วยโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ทั้ง 3 ค่าย AIS, Dtac, TrueMove H และบริษัทคู่ค้า จัดงาน “Thailand Mobile Expo 2018” ครั้งที่ 29 งานมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรม จอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33

(9 มกราคม 2561) ที่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงาน สสส. กรุงเทพฯ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานงานแถลงข่าวงาน “สสส. จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 33” ภายใต้แนวคิด “มาราธอนไทย…ในตำนาน (The Legend Marathon) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร วิ่งครึ่งมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตร และวิ่งมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนกว่า 12,000 คน

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกท่าน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกท่าน ณ ร้าน Waterside Karaoke Restaurant

โดยได้รับเกียรติจากคุณโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเป็นประธานในพิธีฯ ขึ้นกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับพนักงานทุกท่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กรให้มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และบริษัทขอถือโอกาสนี้เลี้ยงขอบคุณให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

“เอ็ม วิชั่น” แต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมจดทะเบียนเอ็ม เอ ไอ ระดมทุนขยายธุรกิจ

นายโอภาส  เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด หรือ MVP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างบริษัท โครงสร้างทางการเงิน และเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

อ่านต่อ