จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรม จอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33

 

(9 มกราคม 2561) ที่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงาน สสส. กรุงเทพฯ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานงานแถลงข่าวงาน “สสส. จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 33” ภายใต้แนวคิด “มาราธอนไทย…ในตำนาน (The Legend Marathon) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร วิ่งครึ่งมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตร และวิ่งมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนกว่า 12,000 คน

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกท่าน

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกท่าน ณ ร้าน Waterside Karaoke Restaurant

โดยได้รับเกียรติจากคุณโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเป็นประธานในพิธีฯ ขึ้นกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับพนักงานทุกท่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กรให้มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และบริษัทขอถือโอกาสนี้เลี้ยงขอบคุณให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

“เอ็ม วิชั่น” แต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมจดทะเบียนเอ็ม เอ ไอ ระดมทุนขยายธุรกิจ

 

นายโอภาส  เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด หรือ MVP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างบริษัท โครงสร้างทางการเงิน และเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

อ่านต่อ