Corporate

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ เป็นผู้ผลิตเนื้อหา และสิ่งพิมพ์โทรศัพท์มือถือภายใต้เครื่องหมายการค้า WHATPHONE ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปีในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และเนื้อหาคุณภาพในด้านไอที, สมาร์ทโฟน, เทคโนโลยี และ ไอซีที (ICT) ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร และสื่ออื่นๆในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สื่อออฟไลน์, สื่อดิจิตอล และออนไลน์, การจัดงานประชุมทางวิชาการ, งานสัมมนา และการจัดงานแสดงสินค้า THAILAND MOBILE EXPO ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและไอซีที

บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในด้านการสร้างสรรค์สื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย การผ่านกระบวนการผสมผสานสื่อต่างๆของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อดิจิตอล, สื่อออนไลน์, สื่อวีดีโอ, งานสัมมนา, งานประชุมทางวิชาการ, งานแสดงสินค้า รวมทั้งงานด้านอื่นๆ โดยใช้ทรัพยากรต่างๆที่บริษัทมี เพื่อนำไปใช้พัฒนาศักยภาพทางด้านธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเป็นผู้นำในตลาด และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้เติบโตและต่อยอดไปตามประเภทของธุรกิจ

Our Business

ONLINE & OFFLINE MEDIA

“WHATPHONE” แม็กกาซีนรายสัปดาห์ ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศ นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน, เทคนิคการใช้งาน, แนะนำอุปกรณ์ล้ำสมัย, แอพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน

สื่อออนไลน์ (online) เป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพราะในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคมีการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอย่างแพร่หลาย สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่าง เช่น Facebook ของบริษัทนั้นมียอดผู้ติดตามสูงถึงกว่า 1,000,000 แล้ว

EVENTS

ในปี 2550 บริษัทได้สังเกตว่าการจัดงานเปิดตัวมือถือและสมาร์ทโฟนของแบรนด์ต่างๆ ในประเทศในแต่ละครั้งนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่กลับสามารถรับชมได้เฉพาะในกลุ่มผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวและในแต่ละเดือนนั้นประเทศไทยมีการเปิดตัวมือถือและสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก จึงเกิดแนวคิดในการเป็นสื่อกลางให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ และรวบรวมแบรนด์มือถือชั้นนำต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน จึงเกิดเป็นที่มาของงาน Thailand Mobile Expo ซึ่งถือเป็นงานมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนั่นเอง

APPLICATION

จากการเติบโตของสมาร์ทโฟนในประเทศไทยที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการใช้งานแอพลิเคชั่นเกิดขึ้น และเกิดธุรกิจยุคใหม่เป็นจำนวนมากที่อาศัยการเชื่อมโยงระหว่างแอพลิเคชันและธุรกิจเพื่อเสริมสร้างยอดขายของธุรกิจ บริษัทจึงเปิดสายการพัฒนาแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนคือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลก และระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ซึ่งก็ได้รับความนิยมไม่แตกต่างจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อตอบสนองต่อกระแสของตลาดที่กำลังเบนเข็มมาทางด้านการพัฒนาแอพลิเคชัน

E-COMMERCE

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce นั้นก็ได้รับความนิยมในแบบก้าวกระโดดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก บริษัทเล็งเห็นอัตราการเติบโตของตลาด e-commerce ในประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนอย่างซัมซุง (Samsung) ผลักดันธุรกิจ e-commerce ซึ่งเป็นช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันที ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนในประเทศ

DIGITAL AGENCY

เป็นตัวแทนของแบรนด์ในการบริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนสื่อดิจิตอลครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มีการประเมินผลและวัดผล เพื่อให้งานที่ทำนั้นบรรลุตามความต้องการของลูกค้า และความต้องการทางการตลาด

Whatphone TV

Partners

Career

เจ้าหน้าที่บัญชี ARและ AP

– ตรวจสอบงานทางบัญชี
– บันทึกและดูแลงานบัญชีให้ถูกต้อง
– ปิดงบให้ตรงตามเอกสารทางบัญชี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบการเงิน/Internal Audit

– รวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณประจำปี
– ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาจัดทำงบประมาณด้านการเงิน
– วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในโครงการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน

Mobile Developer Engineer (Android / iOS)

– In this position you will design and build mobile applications for both our clients and in-house projects. You will also be responsible for analyzing development processes and implement improvements.

จนท.ประสานงานพัฒนาธุรกิจ (ฺฺBusiness Development Coordinator)

– จัดทำพรีเซนเทชั่น นำเสนอผู้บังคับบัญชา
– ดูแลเกี่ยวความถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาจ้าง Event
– Support ทีม Event
– ติดตามผลงานและสรุปแต่ละโครงการ

Contact Us

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด

11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 0-2735-1201 , 0-2735-1202 , 0-2735-1204 แฟกซ์ 0-2735-2719

อีเมล์
ติดต่อสอบถาม info@mvisioncorp.com
สมัครงาน hr@mvisioncorp.com