Corporate

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด หรือ M Vision Company Limited จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2545 ก่อตั้งและบริหารงานโดยกลุ่มนายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ นายธราธร ยวงบัณฑิต และนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ร่วมก่อตั้งบริษัท โดยบริษัทเริ่มต้นประกอบธุรกิจจากทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ ผู้ผลิตเนื้อหา และสิ่งพิมพ์โทรศัพท์มือถือภายใต้เครื่องหมายการค้า “WHATPHONE” “Smart Phone guide” และ “The Edge” ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทออฟไลน์ที่บริษัทผลิตขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 16 ปี ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และเนื้อหาคุณภาพด้านไอที สมาร์ทโฟน เทคโนโลยี และไอซีที (ICT)  ปัจจุบันบริษัทได้เติบโตทั้งด้านการให้บริการและการจำหน่ายสินค้าด้านไอทีเกี่ยวกับสื่อทุกประเภทหลากหลายรูปแบบ อาทิ สื่อออฟไลน์ (Offline) สื่อออนไลน์ (Online) ดิจิตอลเอเจนซี่ (Digital Agency) การประกอบธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานสัมมนาทางวิชาการ งานแข่งขันกีฬา และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยงานจัดแสดงสินค้าที่บริษัทดำเนินการเป็นที่รู้จักในวงกว้างในปัจจุบัน โดยเป็นการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและไอทีระดับประเทศ ได้แก่ งาน Thailand Mobile Expo เป็นหลัก

อ่านต่อ

Our Business

MEDIA & AGENCY

บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านงานโฆษณาทั้งสื่อออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) โดยสื่อออฟไลน์ของบริษัทจะเป็นสื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารรายเดือนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน เทคนิคการใช้งาน แนะนำอุปกรณ์ล้ำสมัย และแอพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความนิยมด้านไอที โดยรายได้หลักจากสื่อออฟไลน์มาจากการจำหน่ายหนังสือภายใต้ชื่อ “WHATPHONE” จำหน่ายในราคาเล่มละ 100 บาท

อ่านต่อ

EVENT

บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดแสดงงานต่างๆ โดยการจัดแสดงหลักของบริษัท ได้แก่ งานแสดงสินค้าสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile Expo” เป็นงานเปิดตัวมือถือและสมาร์ทโฟนของแบรนด์ต่างๆ ซึ่งการจัดแสดงงานดังกล่าวเกิดจากแนวคิดในการเป็นสื่อกลางให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ และรวบรวมแบรนด์มือถือชั้นนำต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน จึงเกิดเป็นที่มาของงาน Thailand Mobile Expo

อ่านต่อ

E-COMMERCE

นอกจากการเติบโตของสมาร์ทโฟนจะส่งผลให้ตลาดแอพลิเคชันนั้นได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นมากแล้วนั้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce นั้นก็ได้รับความนิยมในแบบก้าวกระโดดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก บริษัทเอ็ม วิชั่นเล็งเห็นอัตราการเติบโตของตลาด e-commerce ในประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนอย่างซัมซุง (Samsung) ผลักดันธุรกิจ e-commerce

อ่านต่อ

Whatphone TV

Partners

Career

Content Editor

• เขียน Content บทความเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนลงสื่อต่างๆของบริษัทฯ
• รีวิวสมาร์ทโฟนเป็นหลักและเทคนิคการใช้งาน
• ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในต้นฉบับ
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกเนื้อหาลงสื่อออนไลน์
• งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sales (Accounting Executive)

• ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า โปรเจคงาน Event หรือการบริการที่ดูแลอยู่
• สามารถทำงานให้บริการงานทางการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเปิดและปิดการขาย
• ผลักดันยอดขายและดูแลฐานลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

JAVA Developer 2 อัตรา

• Bachelor Computer Engineering/Science or appropriate related discipline
• 4–7 years developing server side.
• Strong in OOP • Experience in Agile Process / in TDD (Test-Driven Development)
• knowledge in Java/JSP/Servlet / Spring , SpringBoot , Hibernate / JSON, XML, REST API
• knowledge in MongoDB , Redis would be a plus Thyme leaf would be a plus
• knowledge in MySQL. knowledge in Gradle or Maven (would be plus for Gradle)
• Experience with source control such as GIT. Experience with Linux/Unix/MacOsx/Apache Tomcat/Jersey would be a plus Responsibilities- JAVA
• Research and implement server side technology (include Big Data , NoSQL , Redis , Microservices , Spring Cloud , Docker)
• Implement Rest API for mobile application and web application
• Typically working on one or more than one project at a time.
• Work with team mates on multi-person tasks and integrate
• Drive to meet schedule commitments.
• Translating technical requirements into application code and modules and may be responsible for writing design specifications

รายละเอียดเพิ่มเติม

System Analyst 2 อัตรา

• Bachelor Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Software Engineering, Information Technology, or related field
• Deep knowledge in system analysis and design
• Possess skill in programming languages such as JAVA or Go would be an advantage
• Strong in vendor management, analytical, problem solving and negotiation skill.
• Self-motivated with the ability to prioritize, meet deadlines, and manage changing priorities

รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Marketing

นำเสนอบริการโฆษณาดิจิตอลแก่ลูกค้าใหม่ และปิดการขายโดยใช้ช่องทาง Social Media เป็นหลัก
วิเคราะห์ และวางแผนทำการตลาดออนไลน์ ด้วยวิธีต่าง ๆ ของ Google, YouTube, Facebook หรือ Instagram
เตรียมและนำเสนอแผนการตลาด วิเคราะห์ Keyword และงบประมาณในการทำการ
ประสานงานกับลูกค้า ขอข้อมูลสินค้าและบริการเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนงาน Digital Marketing
จัดทำข้อมูล รายงานของฝ่ายการตลาดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบการเงิน/Internal Audit

– รวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณประจำปี
– ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาจัดทำงบประมาณด้านการเงิน
– วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในโครงการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Contact Us

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด

11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 0-2735-1201 , 0-2735-1202 , 0-2735-1204 แฟกซ์ 0-2735-2719

อีเมล์
ติดต่อสอบถาม info@mvisioncorp.com
สมัครงาน hr@mvisioncorp.com